تور آبشار روخانکول (ساز دلنشین آبشار)

کد سفر: 211
1.5 روزه
از پنج شنبه 1398/07/04

تماشای دورنمای قله درفک، لذت غذای گیلکی در اقامتگاه روخانکول، بازدید از آبشار روخانکول

 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.