تور دره زمان (خنکای دلنشین رود)

کد سفر: 198
1 روزه
دوشنبه 1398/05/21

چشم انداز زیبای دماوند از پلور، تماشای دره زیبای زمان، رودخانه نوردی لار

 

تور آبشار سنگان (خیس و خنک شدن کنارآبشار)

کد سفر: 49
1 روزه
دوشنبه 1398/05/21

پیاده روی از میان درختان تا ابشار زیای سنگان.

 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.