تور دره وارنگه رود (درمیان کوه ها و در کنار وارنگه رود خروشان)

کد سفر: 473
1 روزه
جمعه 1398/05/04

دیدار از طبیعت بکر دره وارنگه رود و پیمایش رودخانه در طبیعت گردی مفرح در یک روز تابستانی.

 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.