تور نوا تا دشت آزو (دشت چشم نواز)

کد سفر: 431
1 روزه
جمعه 1398/03/03

کوهپیمایی در دشت آزو و دامنه قله پاشوره با بهترین دورنمای قله دماوند و عکاسی بهاری.

 

تور جنگل الیمستان (چشم انداز دماوند)

کد سفر: 427
1 روزه
جمعه 1398/03/03

دیدار و پیاده روی در جنگلهای هیرکانی الیمستان.

 

تور روستای کندلوس (ییلاق چهارهزار ساله با موزه ای روستایی)

کد سفر: 426
1 روزه
جمعه 1398/03/03

طبیعت زیبای جاده چالوس، بازدید از آبشار و موزه کندلوس، پیاده روی در بافت قدیمی و کوچه باغی روستای کندلوس

 

تور فیلبند (از ابر هم بالاتر)

کد سفر: 423
1 روزه
جمعه 1398/03/03

گشت در روستای زیبای فیلبند، پیاده روی در مراتع و دیدن مناظر بی نظیر منطقه، «در صورت مناسب بودن شرایط جوی» بازدید از اقیانوس ابر.

 

تور نوا تا دشت آزو (دشت چشم نواز)

کد سفر: 429
1 روزه
جمعه 1398/03/10

کوهپیمایی در دشت آزو و دامنه قله پاشوره با بهترین دورنمای قله دماوند و عکاسی بهاری.

 

تور جنگل الیمستان (چشم انداز دماوند)

کد سفر: 428
1 روزه
جمعه 1398/03/10

دیدار و پیاده روی در جنگلهای هیرکانی الیمستان.

 

تور فیلبند (از ابر هم بالاتر)

کد سفر: 425
1 روزه
جمعه 1398/03/10

گشت در روستای زیبای فیلبند، پیاده روی در مراتع و دیدن مناظر بی نظیر منطقه، «در صورت مناسب بودن شرایط جوی» بازدید از اقیانوس ابر.

 
کد سفر: 401
1 روزه
جمعه 1398/03/10
 

تور روستای کندلوس (ییلاق چهارهزار ساله با موزه ای روستایی)

کد سفر: 390
1 روزه
جمعه 1398/03/10

طبیعت زیبای جاده چالوس، بازدید از آبشار و موزه کندلوس، پیاده روی در بافت قدیمی و کوچه باغی روستای کندلوس

 

تور فیلبند (از ابر هم بالاتر)

کد سفر: 424
1 روزه
جمعه 1398/03/17

گشت در روستای زیبای فیلبند، پیاده روی در مراتع و دیدن مناظر بی نظیر منطقه، «در صورت مناسب بودن شرایط جوی» بازدید از اقیانوس ابر.

 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.