تور رفتینگ (هیجان آب بازی)

کد سفر: 481
1.5 روزه
از پنج شنبه 1398/05/10

رفتینگ هیجان انگیز در سرچشمه های رود زاینده رود و آب بازی مفرح در روزهای گرم تابستان.

 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.