سفرهای داخلی چند روزه

تور کوهرنگ و رفتینگ (از شیراز) (هم نشینی با عشایر بختیاری با رفتینگ)

کد سفر: 410
3 روزه
از جمعه 1398/03/03
 

تور دره راگه و میمند (از شیراز) (طبیعت و دیدار از روستای صخره ای)

کد سفر: 408
2.5 روزه
از جمعه 1398/03/03
 

تور دره راگه و میمند (طبیعت و دیدار از روستای صخره ای)

کد سفر: 395
2.5 روزه
از جمعه 1398/03/03
 

تور ترکمن صحرا و خالد نبی (جلگه اسب های وحشی)

کد سفر: 384
3 روزه
از جمعه 1398/03/03

کوه‌های هزاردره ترکمن‌صحرا، آشنایی بافرهنگ و اقوام مردم ترکمن‌صحرا، مقبره خالد نبی، گورستان سنگی، مرکز پرورش اسب گنبد،‌ بازدید از میل گنبد کاووس، آبشار کبودال

 

تور جنگل ابر (اقیانوس ابر)

کد سفر: 364
3 روزه
از جمعه 1398/03/03

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، مقبره شیخ خرقان، جنگل‌پیمایی در مسیر آبشار آلوچال، پیاده‌روی در دریای ابر جنگل‌های هیرکانی (تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)

 

تور کوهرنگ و رفتینگ (هم نشینی با عشایر بختیاری با رفتینگ)

کد سفر: 362
3 روزه
از جمعه 1398/03/03
 

تور ماسوله قلعه رودخان (تاریخی در دل‌ جنگل)

کد سفر: 359
2 روزه
از جمعه 1398/03/03

بازدید از روستای پلکانی ماسوله،قلعه رودخان، موزه روستایی گیلان.

 

تور ترکمن صحرا و خالد نبی (جلگه اسب های وحشی)

کد سفر: 419
3 روزه
از چهارشنبه 1398/03/08

کوه‌های هزاردره ترکمن‌صحرا، آشنایی بافرهنگ و اقوام مردم ترکمن‌صحرا، مقبره خالد نبی، گورستان سنگی، مرکز پرورش اسب گنبد،‌ بازدید از میل گنبد کاووس، آبشار کبودال

 

تور کوهرنگ و رفتینگ (از شیراز) (هم نشینی با عشایر بختیاری با رفتینگ)

کد سفر: 418
3 روزه
از چهارشنبه 1398/03/08
 

تور کوهرنگ و رفتینگ (هم نشینی با عشایر بختیاری با رفتینگ)

کد سفر: 416
3 روزه
از چهارشنبه 1398/03/08
 

تور دره راگه و میمند (طبیعت و دیدار از روستای صخره ای)

کد سفر: 414
2.5 روزه
از چهارشنبه 1398/03/08
 

تور ماسوله قلعه رودخان (تاریخی در دل‌ جنگل)

کد سفر: 413
2 روزه
از پنج شنبه 1398/03/09

بازدید از روستای پلکانی ماسوله،قلعه رودخان، موزه روستایی گیلان.

 

تور ترکمن صحرا و خالد نبی (جلگه اسب های وحشی)

کد سفر: 396
3 روزه
از سه شنبه 1398/03/14

کوه‌های هزاردره ترکمن‌صحرا، آشنایی بافرهنگ و اقوام مردم ترکمن‌صحرا، مقبره خالد نبی، گورستان سنگی، مرکز پرورش اسب گنبد،‌ بازدید از میل گنبد کاووس، آبشار کبودال، و بازدید از جاذبه های ناهار خوران گرگان

 

تور جنگل ابر (اقیانوس ابر)

کد سفر: 412
3 روزه
از چهارشنبه 1398/03/15

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، مقبره شیخ خرقان، جنگل‌پیمایی در مسیر آبشار آلوچال، پیاده‌روی در دریای ابر جنگل‌های هیرکانی (تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)

 

تور دره راگه و میمند (از شیراز) (طبیعت و دیدار از روستای صخره ای)

کد سفر: 409
2.5 روزه
از چهارشنبه 1398/03/15
 

تور دره راگه و میمند (طبیعت و دیدار از روستای صخره ای)

کد سفر: 407
2.5 روزه
از چهارشنبه 1398/03/15
 

طراحی : همورا
Savanah Google+
سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. گوستاو فلوبر
Copyright © 2019 Savanah. All rights reserved.